Don Rosa

Andeby Online > Artiklar > Don Rosa

Artikkelen er skrive av:
Sigvald Grøsfjeld jr.

Artikkelen blei publisert:
fredag 7. september 2007

Don Rosa

Foto:
Olaf Moriarty Solstrand

NM i Donald arrangerast av nettstaden Kvakk.no ved Kristin K. Arnesen, Kristin Cecilia Saue Romundset, Øystein Skartsæterhagen og Olaf Moriarty Solstrand.
Dersom du mot formodning skulle finne bilete av Disney-figurar på sidene er desse © DISNEY og brukt anten med løyve eller i samsvar med norsk åndsverkslov.